King Bearings – Engine Bearing specialist
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

King; üretim(MES) ve Kalite (QMS) Yönetimi için , çeşitli üretim bilişim teknoloji prosesleri geliştirmiştir. Bu proseslerin hepsi tamamen bilgisayar ortamında olup , üretim hatlarının doğruluğu ve verimliliği hakkında bizlere veri aktarmakta ve üretim hatlarını sureklı olarak geliştirmemize olanak sağlamaktadır.
Sistemlerimiz , her bir motorun spesifik gereksinimleri için ,yatak özelliklerini ve geometresini ayarlayabilme esnekliğini bizlere vermektedir.

King IT sistemleri aşağıdakileri içermektedir:

Dokuman kontrolu — Elektronik dokuman kontrolu yaklaşımı , doğru revizyonların sistemde işlem görmesine olanak sağlar.Sistem, malzeme reçetesi , kök kartı , kontrol planı ve ürün resimleri gibi bir çok veriyi otomatik olarak yayınlar.

screen3

Alet Ve Ölçü Aletleri Yönetimi : KQMS , üretim tesisi boyunca hangi ölçü alet ve cihazlarının kalibrasyon için kullanacağını göstermektedir.Çünkü KQMS elektronik sistemi; ölçü aletlerin çıktıları ile ilgili dokumantasyonu , spesifikasyonları ve resimleri içermektedir.

Entegre Edilmiş Ölçüm Cihazları: : Ölçüm cihazları direkt olarak iş istasyonlarına bağlanmıştır. Ölçüm verileri otomatik olarak ölçüm cihazlarından alınarak direkt sistemde toplanır.

screen2 screen1

Eş zamanlı SPC– SPC donanımlı KQMS sistemi; üretim zamanını ve miktarını takip eder ve bir prosesin denetim zamanı geldiğinde elektronik olarak operatorleri uyarır. Buna ilaveten, ölçü alet takibi / yönetimi sistemi ile bağlantılı olduğundan ; ölçü alet ve cihazların kalibrasyonu, belirli bir zaman frekansı yerine alet ve cihazların kullanıma gore yapılır.

SHA_8743

We are bearing specialists. King Engine Bearings was founded in 1960 with one simple objective: to supply the highest quality bearings available in the marketplace. By specializing in engine bearings, King has built an extensive product offering that includes a wide range of engine bearings for automobiles, light duty and heavy duty trucks, marine, aviation, standby power and many other types of internal combustion engines. Every King bearing utilizes the highest quality materials and the most advanced designs to ensure complete customer satisfaction.  

SAGIVE SEO