King Bearings – Engine Bearing specialist

Yatakların yağ boşluğu ne kadar olmalıdır ?

Yatak için hayati önemi olan sabit   yağ boşluğunu   korumak için , öncelikle   yağ boşluğu ile yağ vizkositesi , motorun çalışma   ısı derecesi , yüzey bitişi ve geometric ayarlar arasında   mükemmel bir uyum olmalıdır. Yağ boşluğunu belirlemek için   genel kural, şaft çapının her bir inch ölçüsünden .001 katı kadar bir boşluk bırakmaktır. Örneğin : Şaft çapı 2.00 ise ;

.001*2.00= .002 Yağ boşluğu   şeklindedir.

Daha küçük ve daha büyük yağ boşlukları için temel alınacak kural ; aşağıdaki faktörleri de hesaba dahil etmektir.
DAHA DAR YAĞ BOŞLUĞU  İÇİN FAKTÖRLER:

 • Daha küçük muylular
 • Düşük viskoziteli yağlar
 • Yüzey   bitiş hassasiyeti min 4RA
 • Mükemmele yakın krank ve motor bloğu geometrisi
 • Düşük yağ akışından   dolayı yüksek motor çalışma ısı derecesi
 • Ayarı çok iyi yapılmış kranklar

DAHA GENİŞ   YAĞ BOŞLUĞU İÇİN FAKTÖRLER :

 • Daha geniş muylular
 • Yüksek viskoziteli yağlar
 • Yüzey   bitiş hassasiyeti 5RA ‘dan fazla
 • Çok iyi olmayan krank ve motor bloğu geometrisi
 • Hızlı yağ akışından   dolayı düşük motor çalışma ısı derecesi
 • Yüksek RPM’de   yuvayı tahrifata uğratan zayıf işçilik

Motor yatakları mümkün olan en dar yağ boşluğunda   çalışmalıdır.Dar yağ boşlukları yatak üzerinde daha fazla yük bindirmez ve motor daha az titreşimle daha iyi çalışır. Şunu   hatırlamanızı isteriz ki; yağ boşluklarına göre dilediğiniz yatak ölçüsünğ King’den temin   edebilir ve hatta bu yatakları ölçülerine göre karışık olarak kullanabilirsiniz. Örneğin. Bir çift STD yarım  yatağı .001 veya STDX yarım   yatak ile karıştırarak   arzu edilen yağ boşluğunuzu elde etmek için kullanabilirsiniz.

Yağ boşluğu optimizasyonu hakkında daha fazla bilgi almak için ( İngilizce)

We are bearing specialists. King Engine Bearings was founded in 1960 with one simple objective: to supply the highest quality bearings available in the marketplace. By specializing in engine bearings, King has built an extensive product offering that includes a wide range of engine bearings for automobiles, light duty and heavy duty trucks, marine, aviation, standby power and many other types of internal combustion engines. Every King bearing utilizes the highest quality materials and the most advanced designs to ensure complete customer satisfaction.  

SAGIVE SEO