King Bearings – Engine Bearing specialist

King’in üzerinde özel işlem yapılmış kranklar için farklı ölçüde yatakları var mıdır ?

Sınırlı   aplikasyonlar için evet. King , müşterilerine dıştan bindeli çeneli yatak tedarik edebilmektedir. Dıştan bindeli yataklarımızın listesi e-Katalog’da ve basılı kataloglarımızda ilgili aplikasyon bölümünde   listelenmiştir.

We are bearing specialists. King Engine Bearings was founded in 1960 with one simple objective: to supply the highest quality bearings available in the marketplace. By specializing in engine bearings, King has built an extensive product offering that includes a wide range of engine bearings for automobiles, light duty and heavy duty trucks, marine, aviation, standby power and many other types of internal combustion engines. Every King bearing utilizes the highest quality materials and the most advanced designs to ensure complete customer satisfaction.  

SAGIVE SEO