King Bearings – Engine Bearing specialist

King’in P max Black malzemesi muylu yüzeyini ne yönde etkiler ?

Şüphesiz Pmax Black Malzemenin muylu yüzeyine hiçbir etkisi , zararı   yoktur. Pmax Black yatakları özel bir yüzey kaplama işleminden geçmesi nedeniyle diğer rakip yatak markalarından farklılık göstermektedir. Yapılan işlem öylesine güçlü ve   bir o kadar da ultra ince ( nano-ölçekli) bir yüzey meydana getirir ki, bu ultra   ince yüzey bile metal yorulmasından   dolayı oluşabilecek çatlakları önlemeye   etkilidir. Bundan dolayı; Pmax Black yataklarının yük kapasitesi, diğer rakip yarış yatağı markalarına göre en az % 17 daha fazladır. Pmax Black kaplama sertliği ise diğer markalara göre % 24 daha fazladır.

Rakiplerin 11-14HV sertlik derecesine   kıyasla 18Hv sertlik   derecesi olan Pmax Black , 18 HV sertlik derecesiyle bile    mükemmel bir anti-friksiyonsuz bir yüzey sağlar. Örneğin ; bi-metal yataklardaki alüminyum alaşımın sertlik derecesi yaklaşık 40 HV’dir.

Bu nano- ölçek incelikteki   sertleştirilmiş Pmax Black kaplama yüzeyi , yatağın   metal metal temasında dahi , muylu yüzeyinin hiçbir şekilde çizilmeyeceğini ve zarar görmeyeceğini garanti eder. Eğer herhangi bir şekilde direkt bir sürtünmeye maruz kalınırsa , yüzey kalkanı,   kaplama yüzeyinden soyulur , ancak bu bile çelik   yüzeyde hiçbir hasara yol açmaz.

Yukarıda bahsedilen direkt   sürtümeye maruz kalma durumu, tri-metal yataklar ve çelik muylu yüzeyler dikkate alınarak King’in Rig test cihazlarında test edilmiştir. Pmax Balck yataklar ile diğer işlem görmemiş yataklar için ayrı ayrı yapılan bu testin sonuçları birbirinden tamamen farklı çıkmıştır. Yukarıda bahsedildiği gibi  Pmax Black yataklar kullanıldığında muylu   yüzeyinde hiçbir hasara rastlanmamıştır.

We are bearing specialists. King Engine Bearings was founded in 1960 with one simple objective: to supply the highest quality bearings available in the marketplace. By specializing in engine bearings, King has built an extensive product offering that includes a wide range of engine bearings for automobiles, light duty and heavy duty trucks, marine, aviation, standby power and many other types of internal combustion engines. Every King bearing utilizes the highest quality materials and the most advanced designs to ensure complete customer satisfaction.  

SAGIVE SEO